Pracoviště:   Fakultní nemocnice v PlzniFakultní nemocnice Plzeň - Lochotín


Fakultní nemocnice Plzeň - Bory

Ústavy:   I. interní klinika
Anesteziologicko-resuscitační klinika
Dětská klinika
Chirurgická klinika
Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Klinika pracovního lékařství
Neurochirurgické oddělení
Neurologická klinika
Oční klinika
Psychiatrická klinika
Radiodiagnostická klinika
Stomatologická klinika
Ústav imunologie a alergologie
Ústav klinické biochemie a hematologie
Ústavy:   II. interní klinika (Laborator pro imunoanalyzu)
Infekční klinika
Klinika tuberkulózy a nemocí respiračních
Kožní klinika
Otorinolaryngologická klinika
Urologická klinika
Ústav lékařské genetiky
Ústav patologické anatomie
Ústav mikrobiologie
Ústav patologické anatomie
Adresa :
Fakultní nemocnice v Plzni
Alej Svobody 80
323 18 Plzeň
ČESKÁ REPUBLIKA
Adresa :
Fakultní nemocnice v Plzni
Dr. E. Beneše 13
305 99 Plzeň
ČESKÁ REPUBLIKAFakultní nemocnice - SlovanyPurkyňův pavilon

Ústavy:   Gynekologicko-porodnická klinika
 
Adresa :
Fakultní nemocnice
Čapkovo nám. 1
307 08 Plzeň
ČESKÁ REPUBLIKA
 
Domovská Predchozí  
stránka stránka WWW Administrator

Poslední úpravy: brezen 1998