Pracoviště:   Děkanát


Útvary:   Sekretariát děkana
Tajemnice fakulty
Oddělení ekonomické
Oddělení studijní
Oddělení pro vědu a vzdělání
Oddělení zahraničních styků
Oddělení osobní a mzdové

Adresa :
Lékařská fakulta v Plzni
Děkanát
Husova 3
306 05 Plzeň
ČESKÁ REPUBLIKA
 

Domovská stránka WWW AdministratorPoslední úpravy: září 1996