Pracoviště:   Areál teoretických ústavů1. Pavlovův pavilon


2. Procháskův pavilon

Ústavy:   Ústav fyziologie
Ústav patologické fyziologie
Středisko vědeckých informací (knihovna)
Laboratoř výpočetní techniky
Studijní oddělení pro studium v anglickém jazyce
Ústavy:   Ústav anatomie
Ústav biofyziky
Ústav biologie
Ústav histologie a embryologie
Ústav lékařské chemie a biochemie
Ústav farmakologie a toxikologie
Centrální radioizotopová laboratoř
Adresa :
Lékařská fakulta v Plzni
Lidická 1
301 67 Plzeň
ČESKÁ REPUBLIKA
Adresa :
Lékařská fakulta v Plzni
Karlovarská 48
301 67 Plzeň
ČESKÁ REPUBLIKA3. Budova: Lidická 84. Budova: Lidická 4

Ústavy:   Ústav soudního lékařství
Ústavy:   Ústav hygieny
Adresa :
Lékařská fakulta v Plzni
Lidická 8
301 67 Plzeň
ČESKÁ REPUBLIKA
Adresa :
Lékařská fakulta v Plzni
Lidická 4
301 67 Plzeň
ČESKÁ REPUBLIKA5. Budova: Lidická 6

 
 
Ústavy:   Ústav tělovýchovného lékařství
Správa budov
 
Adresa :
Lékařská fakulta v Plzni
Lidická 6
301 67 Plzeň
ČESKÁ REPUBLIKA
 
Domovská Predchozí  
stránka stránka WWW Administrator

Poslední úpravy: brezen 1998