Další informace


Na této stránce můžete získat další informace o Lékařské fakultě v Plzni, ale nejen o ní.


Vedení a orgány fakulty
Současné vedení fakulty, složení akademického senátu a vědecké rady.

Studium
PGS, Základní informace o studiu v anglickém jazyce.

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2004/2005

PŘIHLÁŠKA do přípravného kurzu pro studium všeobecného lékařství a zubního lékařství pro akademický rok 2005/2006 bude zveřejněna v týdnu od 8. 11. 2004 do 12. 11. 2004.

Sylaby
Sylaby předmětů - obory: všeobecné lékařství, stomatologie

 
Věda a výzkum  
Grantové projekty, Řada monografií ...

Časopisy vydávané LF  
Facultas Nostra , Biomarkers and Environment

Odborná komise pro práci s laboratorními zvířaty  
Zákon na ochranu zvířat, Orgány ochrany zvířat, Formuláře ...

Medicínské zdroje  
Vybrané zdroje (převážně medicínské), které se nacházejí na WWW serverech mimo fakultu ...

Interní informace Lékařské fakulty v Plzni
Oběžníky, ankety a další interní informace. 
Určeno pro zaměstnance a studenty Lékařské fakulty v Plzni.


Domovská stránka WWW Administrator

Poslední úpravy: 07.12.2002