Odborná komise
pro práci
s laboratorními zvířaty
 
Zkušební řád pro získání osvědčení pro osoby oprávněné řídit a kontrolovat pokusy na zvířatech podle § 17 zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání. Zkušební řád lze stáhnout i ve ve formátu .doc
Úplné znění zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, jak vyplývá z pozdějších změn č. 149/2004 Sb.
Některé výňatky z výše uvedených zákonů :
Informace o zákonu na ochranu zvířat proti týrání Ochrana pokusných zvířat
Orgány ochrany zvířat Dozor
Správní delikty chovatelů Přestupky
Zvláštní opatření
Vyhláška 311/1997 Sb. o chovu a využití pokusných zvířat (ZIP, EXE)
Zákon 78/2004 Sb. o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty.
Vyhláška 374 Ministerstva životního prostředí o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty
  (ve formátu RTF ZIP, EXE)
Formuláře
Tyto formuláře doporučujeme stáhnout na váš disk. Klikněte pravým tlačítkem myši na odkaz a z nabídky vybrat "Uložit jako" a pak vyberte místo, kam soubory uložit.
 


Další dotazy směrujte na adresu  Jaroslav.Koutensky@lfp.cuni.cz