Laboratoř výpočetní techniky


Laboratoř výpočetní techniky je centrální pracoviště Lékařské fakulty v Plzni, které má na fakultě na starosti všechny záležitosti, které se týkají výpočetní techniky.

Hlavní aktivity laboratoře zahrnují:

nákup a údržbu osobních počítačů,
provoz a rozvoj fakultní počítačové sítě LFPnet, napojení na Internet a provoz služeb Internetu na fakultní úrovni,
provoz a rozvoj informačního systému fakulty (administrativa, výuka, výzkum knihovna),
služby DeskTop Publishing,
vývoj aplikací pro výukové i výzkumné účely dle potřeb ostatních pracovišť fakulty.
Laboratoř spolupracuje s dalšími pracovišti fakulty, zejména:

s teoretickými ústavy fakulty na jejich vědeckých projektech (počítačová simulace, statistické zpracování měřených dat),
s klinickými pracovišti fakulty na vývoji a implementaci medicínských informačních systémů,
s managementem Fakultní nemocnice v Plzni v budování nemocničního informačního systému, připojení nemocnice do Internetu a Plzeňské metropolitní sítě,
s Centrem pro vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni na budování Plzeňské metropolitní sítě.
s EuroMISE centrem České akademie věd v Praze na výuce v oblasti medicínské informatiky, dále v projektech vývoje a implementace medicínských informačních systémů (ve spolupráci se zahraničním partnerem z institutu MEDIS v Německu).
Více informací o Laboratoři výpočetní techniky se můžete dozvědět na následujících stránkách:

Pracovníci laboratoře
Kurzy výpočetní techniky

Domovská stránka, Předchozí stránka


WWW Administrator

Poslední úpravy: září 1996