Vedení a orgány fakulty


Děkan a proděkani
Současný děkan a proděkani fakulty.

Akademický senát
Složení akademického senátu

Vědecká rada
Složení vědecké rady

Tajemnice fakulty
Ing.Jana Vlnasová

Asistentka děkana
Mgr.Renáta Peteříková


Domovská Předchozí  
stránka stránka WWW Administrator

Poslední úpravy: březen 1998