II. Plzeňský gerontologický den Plzeň 2004

pořádaný pod záštitou primátora města Plzně

se koná 12.10. 2004 v kině Čas na Náměstí republiky

 

   Program:

 

8.30 –   9.00 h.    Registrace účastníků

9.00 –   9.15 h.    Zahájení

 

9.15 -  9.35 h.    

Ing. K. Radolf: Ústavy sociální péče v Plzni

9.35 – 9.55 h.

Mgr. L. Motlová: Význam dobrovolnické činnosti v péči o seniory

9.55. – 10.15 h. 

Ing. F. Lavička: Finanční spoluúčast seniorů na zdravotní a sociální péči

10.15 – 10.35 h.

Doc.MUDr. V. Fessl,CSc.: Ovlivnění poruch chování starých lidí

10.35 – 10.55 h.

PhDr. B. Šestáková: Člověk v nemoci

 

10.55 – 11.30 h.

Prezentace partnerů akce

Přestávka s občerstvením

 

11.30 – 11.50 h.

J. Kreuzbergová: Výživa a dlouhověkost

11.50 – 12.10 h.

MUDr. I. Holmerová,PhD.: Geriatrický pacient v rodině

12.10 – 12.30 h.

PhMr. J. Dudek: Léky a jejich problémy

12.30 – 12.45 h.

MUDr. K. Zikmundová,CSc.: Význam respitní péče

12.45 – 13.00

MUDr. J. Kotrba: Co očekává veřejnost od hospicové péče

 

13.00 Zakončení

          Oběd

 

Těšíme se na setkání.                        Za organizátory

                                                             Ústav sociálního lékařství, LF UK v Plzni