Anketa o studiu 2003           Všeobecné lékařství - 2. ročník


Byl(a) jste spokojen(a) s výukou předmětu?

 
Posuzovací stupnice odpovědí :
 
1   Ano bez výhrad
2 Vcelku ano
3 S určitými výhradami
4 S velkými výhradami
5 Ne
 
[ v závorkách jsou počty studentů,
kteří se k otázce vyjádřili ]
 
Hodnocené předměty :
 
1   Topografická anatomie
2 Histologie a embryologie
3 Lékařská biochemie
4 Fyziologie
5 Mikrobiologie
6 Cizí jazyk B
7 Obecná a medicínská sociologie
8 Tělesná výchova
9 Praxe - Péče o nemocné
Měl(a) jste k dispozici hodnotné učební texty?

 
Kolik procent přednášek jste navštívil(a)?

 
Posuzovací stupnice odpovědí :
 
1   Ano bez výhrad
2 Vcelku ano
3 S určitými výhradami
4 S velkými výhradami
5 Ne
 
[ v závorkách jsou počty studentů,
kteří se k otázce vyjádřili ]
 
Hodnocené předměty :
 
1   Topografická anatomie
2 Histologie a embryologie
3 Lékařská biochemie
4 Fyziologie
5 Mikrobiologie
6 Cizí jazyk B
7 Obecná a medicínská sociologie
8 Tělesná výchova
9 Praxe - Péče o nemocné
Přednášky byly srozumitelné a zajímavé

 
Cvičení byla srozumitelná a zajímavá

 
Posuzovací stupnice odpovědí :
 
1   Ano bez výhrad
2 Vcelku ano
3 S určitými výhradami
4 S velkými výhradami
5 Ne
 
[ v závorkách jsou počty studentů,
kteří se k otázce vyjádřili ]
 
Hodnocené předměty :
 
1   Topografická anatomie
2 Histologie a embryologie
3 Lékařská biochemie
4 Fyziologie
5 Mikrobiologie
6 Cizí jazyk B
7 Obecná a medicínská sociologie
8 Tělesná výchova
9 Praxe - Péče o nemocné
Posuzování znalostí při zkoušce bylo korektní

 
Při výuce byla dobrá atmosféra