Anketa o studiu 2003          Stomatologie - 3. ročník


Byl(a) jste spokojen(a) s výukou předmětu?

 
Posuzovací stupnice odpovědí :
 
1   Ano bez výhrad
2 Vcelku ano
3 S určitými výhradami
4 S velkými výhradami
5 Ne
 
[ v závorkách jsou počty studentů,
kteří se k otázce vyjádřili ]
 
Hodnocené předměty :
 
1   Stomatologická propedeutika
2 Farmakologie
3 Mikrobiologie
4 Imunologie
5 Patologie
6 Patofyziologie
7 Interna
8 Chirurgie
9 Topografická anatomie
10 Stomatologie
11 Stomatologická praktika
12 Orální biologie
13 Tělesná výchova
14 Cizí jazyk B
Měl(a) jste k dispozici hodnotné učební texty?

 
Kolik procent přednášek jste navštívil(a)?

 
Posuzovací stupnice odpovědí :
 
1   Ano bez výhrad
2 Vcelku ano
3 S určitými výhradami
4 S velkými výhradami
5 Ne
 
[ v závorkách jsou počty studentů,
kteří se k otázce vyjádřili ]
 
Hodnocené předměty :
 
1   Stomatologická propedeutika
2 Farmakologie
3 Mikrobiologie
4 Imunologie
5 Patologie
6 Patofyziologie
7 Interna
8 Chirurgie
9 Topografická anatomie
10 Stomatologie
11 Stomatologická praktika
12 Orální biologie
13 Tělesná výchova
14 Cizí jazyk B
Přednášky byly srozumitelné a zajímavé

 
Cvičení byla srozumitelná a zajímavá

 
Posuzovací stupnice odpovědí :
 
1   Ano bez výhrad
2 Vcelku ano
3 S určitými výhradami
4 S velkými výhradami
5 Ne
 
[ v závorkách jsou počty studentů,
kteří se k otázce vyjádřili ]
 
Hodnocené předměty :
 
1   Stomatologická propedeutika
2 Farmakologie
3 Mikrobiologie
4 Imunologie
5 Patologie
6 Patofyziologie
7 Interna
8 Chirurgie
9 Topografická anatomie
10 Stomatologie
11 Stomatologická praktika
12 Orální biologie
13 Tělesná výchova
14 Cizí jazyk B
Posuzování znalostí při zkoušce bylo korektní

 
Při výuce byla dobrá atmosféra