Anketa o studiu 2003          Zdravotně sociální a geriatrická péče - 1. ročník


Byl(a) jste spokojen(a) s výukou předmětu?
Posuzovací stupnice odpovědí :
 
                   Hodnocené předměty :
 
1   Ano bez výhrad 1   Anatomie 9   Lékařská psychologie a komunikace s nemocným
2 Vcelku ano 2 Histologie a embryologie 10 Latina
3 S určitými výhradami 3 Biologie 11 Cizí jazyk
4 S velkými výhradami 4 Fyziologie klinická 12 Ošetřovatelství v interních oborech
5 Ne 5 Výpočetní technika 13 Ošetřovatelství v chirurgických oborech
[ v závorkách jsou počty studentů,
kteří se k otázce vyjádřili ]
6 Teorie ošetřovatelství 14 Tělesná výchova
7 Základy ošetřovatelské péče 15 Prázdninová praxe v sociálním zařízení
8 Filosofie a etika    
 
Měl(a) jste k dispozici hodnotné učební texty?
Kolik procent přednášek jste navštívil(a)?
Posuzovací stupnice odpovědí :
 
                   Hodnocené předměty :
 
1   Ano bez výhrad 1   Anatomie 9   Lékařská psychologie a komunikace s nemocným
2 Vcelku ano 2 Histologie a embryologie 10 Latina
3 S určitými výhradami 3 Biologie 11 Cizí jazyk
4 S velkými výhradami 4 Fyziologie klinická 12 Ošetřovatelství v interních oborech
5 Ne 5 Výpočetní technika 13 Ošetřovatelství v chirurgických oborech
[ v závorkách jsou počty studentů,
kteří se k otázce vyjádřili ]
6 Teorie ošetřovatelství 14 Tělesná výchova
7 Základy ošetřovatelské péče 15 Prázdninová praxe v sociálním zařízení
8 Filosofie a etika    
 
Přednášky byly srozumitelné a zajímavé
Cvičení byla srozumitelná a zajímavá
Posuzovací stupnice odpovědí :
 
                   Hodnocené předměty :
 
1   Ano bez výhrad 1   Anatomie 9   Lékařská psychologie a komunikace s nemocným
2 Vcelku ano 2 Histologie a embryologie 10 Latina
3 S určitými výhradami 3 Biologie 11 Cizí jazyk
4 S velkými výhradami 4 Fyziologie klinická 12 Ošetřovatelství v interních oborech
5 Ne 5 Výpočetní technika 13 Ošetřovatelství v chirurgických oborech
[ v závorkách jsou počty studentů,
kteří se k otázce vyjádřili ]
6 Teorie ošetřovatelství 14 Tělesná výchova
7 Základy ošetřovatelské péče 15 Prázdninová praxe v sociálním zařízení
8 Filosofie a etika    
 
Posuzování znalostí při zkoušce bylo korektní
Při výuce byla dobrá atmosféra
 
Posuzovací stupnice odpovědí :
 
                   Hodnocené předměty :
 
1   Ano bez výhrad 1   Anatomie 9   Lékařská psychologie a komunikace s nemocným
2 Vcelku ano 2 Histologie a embryologie 10 Latina
3 S určitými výhradami 3 Biologie 11 Cizí jazyk
4 S velkými výhradami 4 Fyziologie klinická 12 Ošetřovatelství v interních oborech
5 Ne 5 Výpočetní technika 13 Ošetřovatelství v chirurgických oborech
[ v závorkách jsou počty studentů,
kteří se k otázce vyjádřili ]
6 Teorie ošetřovatelství 14 Tělesná výchova
7 Základy ošetřovatelské péče 15 Prázdninová praxe v sociálním zařízení
8 Filosofie a etika