Interní informace

Tato část je určena pro zaměstnance a studenty fakulty !!!


Studijní aktuality
Všechny informace pro studenty najdete na stránce "Informace pro studenty", která je přístupná z hlavní stránky lékařské fakulty.

Odkaz na aktuální rozvrhy na zimní semestr 2003/2004 pro zahraniční studenty
 
Poskytované interní informace
Úřední dokumenty
Vnitřní předpisy Lékařské fakulty v Plzni
Grantové agentury

Formuláře
Evidence publikační činnosti

Fakultní počítačová síť
LFPnet
Bulletin LVT

Zajímavé externí informační zdroje
Ministerstva
Sbírka zákonů
Odborné časopisy z oblasti zdravotnictví a medicíny
Informační databázové servery (katalogy knihoven, Medline ...)
Hnutí pro život ČR
 
 

Domovská stránka, Předchozí stránka


WWW Administrator

Poslední úpravy: 10.02.2003