LF UK Plzeň, velká posluchárna Pavlovova ústavu na Lochotíně


PROGRAM KONFERENCE

 

Středa 15. září

 

14.30 -  Zahájení 

Doc. MUDr. J. Koutenský, CSc. – děkan LF UK v Plzni

M. Kukleta, F. Jagla, J. Záhlava

 

 

14.45 – 15.50  Úvodní přednášky

Předsedající: M. Kukleta

 

Horváth M.: Život a dílo akademika Laufbergera

Dostálek C.: Vzpomínka na dlouholetého člena Společnosti Doc.MUDr. Milana Černého, DrSc.

Vožeh F.: Funkční projevy na aktivitě závislé plasticity u modelu cerebelární degenerace.

 

 

16.00 – 17.30  Elektrofyziologie

Předsedající: F. Jagla, M. Kukleta

 

Kukleta M., Turak B., Buser P., Louvel J.: Intracerebrální záznam EEG aktivity prokazuje nehomogenitu komponent přípravného potenciálu.

Roman R., Brázdil M., Jurák P., Rektor I., Kukleta M.: Časné intracerebrální ERP komponenty a délka intervalu podnět-odpověď.

Damborská A., Rektor I., Brázdil M., Kukleta M.: Variabilita P3 vln získaných zprůměrněním odpovědí o stejné reakční době v ODDBALL úkolu.

Jagla F., Ostatniková D., Jergelová M., Riečanský I., Bolvanská L., Okkelová J.: Fytoestrogeny a kognitívne potenciály.

Riečanský I., Jagla F., Jergelová M.: Okohybné potenciály u double-step sakád.

Jergelová M., Jagla F.: Vplyv interferujúcej mentálnej aktivity na spracúvanie informacií.


Čtvrtek 16. září

 

8.30 – 10.00  Paměť I

Předsedající: J. Herink, F. Vožeh

 

Cendelín J., Korelusová I., Barcal J., Vožeh F.: Blokáda D1-like receptorů v různých fázích prostorového učení u zdravých a neurodefektních myší.

Voller J., Cendelín J., Tonar Z., Vožeh F.: Role degenerace sítnice v prostorové orientaci u zdravých a neurodefektních myší kmene C3H.

Štenglová V., Korelusová I., Cendelín J., Vožeh F.: Kmenové rozdíly NADPHd aktivity v mozcích myší kmene C3H a C57Bl/7 po jednorázové expozici vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému poli.

Žufan J., Cendelín J.: Automatické vyhodnocení klasického podmiňování.

Schmidtmayerová B., Cendelín J., Vožeh F.: Různé způsoby náhrady Purkyňových buněk u myší postižených olivocerebelární degenerací.

Herink J., Kunešová-Krejčová G.: Modifikace účinku 7-Methoxytacrinu mozkovou dominancí.

Kunešová G., Kassa J., Herink J., Karasová J.: Použití vodního bludiště pro testování terapie experimentální organofosfátové intoxikace u potkanů /poster/.

 

10.00 – 10.30  Přestávka – občerstvení

 

10.30 – 12.00  Paměť II, Chování

Předsedající: D. Ostatníková, P. Sobotka

 

Ostatníková D., Celec P., Putz Z., Okkelová J., Hodosy J.: Vplyv iInhibicie aromatázy letrozolom na hormonálne hladiny a priestorovú pamať v experimente.

Celec P., Ostatníková D., Okkelová J., Putz Z., Hodosy J.: Zmeny vybraných kognitívnych schopností a endokrinných parametrov po podávaní sóje.

Okkelová J., Ostatníková D., Celec P., Guller, Mikulajová, Putz Z.: Vpliv exogenného TST a fyzickej aktivity na PF v experimente, svalová morfometria.

Pometlová M., Šlamberová R., Charousová P.: Motorický postnatální vývoj mláďat laboratorního potkana je ovlivněn prenatální aplikací metamfetaminu.

Šlamberová R., Charousová P., Pometlová M.: Aplikace metamfetaminu po dobu březosti negativně ovlivňuje mateřské chování samic laboratorního potkana.


 

 

12.00 – 13.30  Přestávka – oběd

 

 

13.30 – 15.30  Paměť III, Bolest, Stres

Předsedající: R. Rokyta, J. Barcal

 

Rokyta R.: Objektivní evaluace bolesti.

Yamamotová A., Šlamberová R., Jedlička M., Jakub T.: Pohlavní rozdíly v nocicepci u dospělých potkanů prenatálně ovlivněných metamfetaminem.

Ježek K., Fenton, A. A.: Aktivace paměťové stopy stresem.

Ort M., Voříšek I., Antonova T., Mazel T., Meyer-Luehmann M., Jucker M.,Hájek J., Syková E., Bureš J.: Změněná výkonnost ve vodním bludišti u myší s amyloidovými depozity v ECS.

Vlček K., Kalová E., Jarolímová E., Bureš J.: Poškození alotetické orientace a paměti pro pořadí u ranných stádií Alzheimerovy demence.

Blahna K.: Tajemná amygdala, aneb co o ní víme?

Zach P., Krištofíková Z., Selinger P., Majer E.: Planum Temporale, post mortem volumetrie u člověka /poster/.

 

 

 

 

16.00 - Odjezd na státní zámek Kozel

 

 

 

 

19.30 – Slavnostní večeře v pivovarské pivnici „Na Parkáně“


 

 

Pátek 17. září

 

 

9.00 – 10.15  Psychosomatika

Předsedající: E. Šovčíková, B. Šestáková

 

Bob P.: Psychofyziologie hypnotické abreakce.

Šovčíková E., Trnovec T., Wsolová L., Wimmerová S., Kočan A.: Psychomotorická aktivita a úroveň počutia u deti exponovaných polychlórovaným bifenylom.

Šestáková B., Kasal E., Chytra I., Týblová I., Fessl V.: Psychická traumata perioperační a pooperační.

Gabašová E., Babinská K., Beder I., Bederová I., Turecký L., Uhlíková E.: Porovnanie nutričného správania vysokoškolákov na Slovensku /poster/.

 

 

 

10.15 – 10.30  Přestávka - občerstvení

 

 

10.30  Minisympózium „Program podpory zdraví“ /moderátor M. Horváth/

Předsedající: I. Gajewski, F. Jagla, M. Kukleta

 

Kožená L., Jungr V., Frantík E.: Pracovní zátěž a zdravotní stav u profese strojvůdce, dispečera a dělníka v chemickém průmyslu.

Světlák M., Kukleta M.: Procesy rozhodování začít nebo přestat kouřit a faktory udržující kuřácký návyk v populaci českých adolescentů.

Kocianová J.: Program podpory zdraví zaměstnanců firem v okrese Sokolov – zkušenosti z praxe.

Gajewski I.: Projekt podpory zdraví a prosperity firmy. Spolupráce VZP ČR se čtyřmi firmami - výsledky

Vožeh F, Beran J.: Kurz behaviorální medicíny a prevence stresu na LF UK v Plzni.

 

 

 

12.00 - Zakončení konference – M. Kukleta, F. Jagla