Aktuální informace
   
 
16.12.2004 - Sdělení zájemcům o předložení žádostí o grant IGA MZ 
7.12.2004 - Vyhlášení grantů IGA MZ
   - Pokyny (ve formátu .rtf, 76,5 kB),    - Pravidla (ve formátu .rtf, 305 kB),
   - Přihláška (ve formátu .zip, 275 kB)  
2.12.2004 - Závěrečné zprávy o řešení programového projektu IGA MZ v roce 2004
   - Pokyny pro předkládání Závěrečné zprávy (ve formátu .rtf, 157 kB) a
   - Tabulka pro ekonomickou část (ve formátu .rtf, 136 kB)  
30.11.2004 - Informace zahraničního oddělení 
26.11.2004 - Oběžník děkana 8 / 2004 
26.11.2004 - Příkaz děkana 3 / 2004 
26.11.2004 - IGA MZ - Průběžné zprávy o řešení programového projektu IGA MZ v roce 2004
Průvodní dopis a Technické pokyny 
25.11.2004 - Pozvánka na zasedání Akademického senátu LF UK v Plzni dne 8.12.2004 
23.11.2004 - Zprávy GA CR 
8.11.2004 - Oznámení o habilitačním řízení MUDr. Otto MAYERA, CSc. 
8.11.2004 - Informace o stipendijních pobytech a jednoměsíčním jazykovém kurzu němčiny. 
5.11.2004 - Příkaz děkana 2 / 2004 
5.11.2004 - Příkaz děkana 1 / 2004,
Oběžník děkana 7 / 2004,
Opatření děkana 2 / 2004 
1.11.2004 - Změna !! - Pozvánka na povinný kurz doktorského studijního programu "Zdravotnická informatika, informační zdroje v medicíně" 
29.10.2004 - Veletrh o vysokoškolských studiích ve Francii, program (.doc) seznam výstavních stanovišť (.xls)  
29.10.2004 - Informace o přijímacím řízení 2005/2006 
27.10.2004 - Oběžník Oddělení zahraničních styků. 9 / 2004 
20.10.2004 - Vědecké setkání francouzských a českých studentů - program setkání 
18.10.2004 - Formuláře GAUK: Popis a návod (na web stránce UK), Formulář (formát ZIP, 162 388 B) 
18.10.2004 - Pozvánka na povinný kurz doktorského studijního programu "Kurz statistiky" 
18.10.2004 - Pozvánka na povinný kurz doktorského studijního programu "Zdravotnická informatika, informační zdroje v medicíně" 
6.10.2004 - Nabídka švýcarských postgraduálních stipendií v rámci zvláštního kontingentu pro středo- a východoevropské státy na rok 2005/2006 
4.10.2004 - Oznámení o obhajobě dizertační práce PhDr. Hany Janečkové 
21.9.2004 - II. Plzeňský gerontologický den Plzeň 2004 
9.9.2004 - Oznámení o obhajobě dizertační práce MUDr. Jiřího Waltera  
9.9.2004 - Oznámení o obhajobě dizertační práce MUDr. Daniela Hrušáka  
9.9.2004 - Oznámení o habilitačním řízení MUDr. Josefa Sýkory, Ph.D.  
8.9.2004 - Pracovní podmínky zaměstnanců vyslaných k výkonu práce do jiných států Evropské unie 
1.9.2004 - 40. Mezioborová konference o klinickém a experimentálním výzkumu vyšších nervových funkcí 15.-17.září  
25.8.2004 - Univerzita 3. věku na LF UK v Plzni 
24.8.2004 - Možnosti spolupráce v rámci Fogarty International Center / stáhněte si Dokument (formát MS Word 2002, 127 kB)  
10.8.2004 - Oběžník Oddělení zahraničních styků. 8 / 2004  
10.8.2004 - Opatření děkana č. 1/2004  
20.7.2004 - Přijímací řízení do doktorského studijního programu ve školním roce 2004/2005  
16.7.2004 - Oznámení o habilitačním řízení MUDr. Josefa Sýkory, Ph.D.  
10.6.2004 - Konkurz pro studenta doktorského studijního programu:" Imunogenní vlastnosti pohlavních buněk " 
8.6.2004 - Stáže pro mladé české frankofonní lékaře v Dijonu 
4.6.2004 - Oznámení o obhajobě Dizertační práce
MUDr. Jiří Bouda, MUDr. Monika Černá, MUDr. Pavlína Kyselová,
MUDr. Tomáš Pavelka, MUDr. Richard Rokyta, MUDr. Renáta Suchá,
MUDr. Pavlína Zemanová 
2.6.2004 - O b ě ž n í k č. 4 / 04
Informační schůzka k projektu LF UK v Plzni "Distanční vzdělávání v rámci UK"
Vzdělávání v oblasti výpočetní techniky na LF UK v Plzni - DOTAZNÍK  
4.5.2004 - Výběrové řízení do doktorského studijního programu ve školním roce 2004/2005 
7.4.2004 - Povinný kurz doktorského studijního programu 
6.4.2004 - Pozvánka na zasedání Akademického senátu LF UK v Plzni 21.4.2004 
31.3.2004 - Opatření děkana č. 4 / 2004, TÝDEN NEKLIDU 
16.3.2004 - Opatření rektora č. 4/2004 - Harmonogram akad. roku 2004/05 
17.2.2004 - Oběžník č.1 / 2004  
5.11.2003 - Konkurz pro studenta doktorského studijního programu v oboru gynekologie a porodnictví 
16.4.2003 - SMĚRNICE pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
Jmenovací dekret pro členy preventivní požární hlídky 
24.3.2003 - Složení Vědecké rady LF UK v Plzni 
5.11.2002 - 2/2002 - o pružné pracovní době 
31.1.2002 - VÝBĚR ZE SEZNAMU NEBEZPEČNÝCH ODPADU 
30.4.2001 - Zákon o vysokých školách ze dne 22. dubna 1998, a Úplné znění zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách pracovní znění (18. srpna 2001)