Akce pořádané Klinikou pracovního lékařství v Plzni v březnu 2003

 

 

Večer Kliniky pracovního lékařství při Spolku lékařů  ČLK JEP v Plzni

 

Šafránkův pavilon 12.3.2003 v 18,00 hod

 

Machartová V.,Broncová I., Fialová V., Zeintková I.

Nově hlášená profesionální onemocnění v Plzeňském a Karlovarském kraji v roce 2002 –10 minut

 

Kohout J., Kebrlová M.,Smolíková L.

Nemoci z povolání u žen v západočeském regionu – 10 minut

 

Chudáček Z., Hůzl F.,Jarkovská D., Šlejmarová J.:

Technické a metodologické aspekty termografie u onemocnění cév z vibrací. – 10 minut

 

Šemberová J.,Štruncová K.

Nemoci z povolání ve zdravotnictví  - 10 minut

 

Senft V.

SLP ( GLP) ? – 10 minut

 

Machartová V., Kohout J., Senft. V., Dvořák J., Balihar K., Hejda V.

Rekonstrukce historických objektů – riziko otravy olovem ? – kasuistika.- 10 minut

 

 

Oblastní seminář KPL

 

FN Bory, pavilon  4, l. patro  - 21.3.2003 v 9,00 hod

 

Zdravotnická problematika potápění.       

doc. MUDr.Evžen Hrnčíř, CSc.

Klinika nemocí z povolání 3. LF UK a FNKV , Praha

 

 

                                                                 as. MUDr.Vendulka Machartová

                                                                přednosta Kliniky pracovního lékařství FN Plzeň