POZVÁNKA NA SEMINÁŘ :

 

Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni

 

pořádá seminář dne 26.9. 2003 od 9,00 hod v seminární místnosti

kliniky, FN Bory, pav. č. 7.,suterén.

 

Program:  

 „ Passive smoking at work – epidemiology und implications „

                  prof. Dr.med.habil. Rainer Schiele

                  Institut fur Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin       

                  Universitatsklinikum Jena

 

 

        

 

as.MUDr.Vendulka Machartová

přednosta Kliniky pracovního lékařství v Plzni