Lékařská fakulta UK v Plzni

Doc. Ing. Zdeněk Zloch, CSc.

Vedoucí  Ústavu hygieny

PFIZER s.r.o. PRAHA

direktor: Ing. Martin Tolar

Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a.s.

Prim. MUDr. Pavel Vaněk

Kardiolog

 

 

Pořádají  pod  záštitou  děkana Lékařské fakulty UK v Plzni

Doc. MUDr. Jaroslava  Koutenského, CSc.

vědeckou konferenci s celostátní působností na téma :
 

Nikotin jako droga - 
a co nikotin jako lék ?

 

Konference se koná v Šafránkově pavilonu v Plzni,
ve čtvrtek dne 20.5.2004,
od 9:00 hod. do 16:00 hod.

 

 

 

Moderátor vědecké konference a odborný poradce Poradny
pro odvykání kouření na LF UK v Plzni:

Prof. MUDr. RNDr. Jaroslav  Slípka, DrSc.

 

Vedoucí  Poradny pro odvykání kouření na LF UK v Plzni:

PhDr. Emil Kružej

 

 

P r o g r a m

 

Pracovní  předsednictvo:

Koutenský Jaroslav, Slípka Jaroslav-senior, Topolčan Ondřej, Hrubá Drahoslava, Tolar Martin,    Zloch Zdeněk

 

9:00 9:05 hod.    Zahájení
     Prof. MUDr. RNDr. Jaroslav Slípka, DrSc.
9:05 9:15 hod.    Úvodní slovo: Spectabilis
     Doc. MUDr. Jaroslav Koutenský, CSc.
9:15 9:35 hod.    Rizikové faktory aterosklerózy-vliv tabakismu a nikotinismu.
     Prof. MUDr. Ondřej Topolčan,CSc., MUDr. Luboš Holubec
9:35 9:55 hod.    Současné medicínské názory na nikotin.
     Prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc.
9:55 10:15 hod.    Možnosti chemoprevence nádorových chorob z kouření cigaret.
     Doc.Ing. Zdeněk Zloch, CSc.
10:15 10:35 hod.    Náhradní léčba nikotinem.
     Ing. Martin Tolar
10:35 11:00 hod.    Přestávka na občerstvení.
     

 

                                                             Pracovní předsednictvo:

Slípka Jaroslav, Rosolová Hana, Müllerová Dana, Dohnal Karel , Kohout Josef.

 

11:00 11:20 hod.    Nikotinismus z pohledu kardiologa
     Prof. MUDr. Hana Rosolová, CSc.
11:20 11:40 hod.    Karcinogenní vyústění konzumace silného tabakismu a nikotinismu.
     MUDr. Milena Roušarová, MUDr. Květa Zikmundová, CSc.
11:40 12:00 hod.    Nikotinismus, psychogenní  distres a jejich vliv na rizikový index
   kvality života (QL-I)
     PhDr. Emil Kružej, Prim. MUDr. Pavel Vaněk
12:00 12:20 hod.    Obezita a kouření.
     MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
12:20 12:40 hod.    Nikotinismus ve skupině seniorů.
     Doc. MUDr. Anna Aujezdská CSc., MUDr. Květa Zikmundová, CSc.
12:40 13:00 hod.    Nikotinismus v pracovním a v rodinném prostředí.
     Doc.MUDr. Kohout Josef CSc., MUDr.Buňatová K.,
   MUDr.Nakládalová M.
13:00 14:00 hod.    Oběd (hradí sponzoři)
     

 

Pracovní předsednictvo

Slípka Jaroslav, Filipovský Jan, Kružej Emil, Vaněk Pavel, Zikmundová Květa

 

14:00 14:20 hod.    Terapie arteriální hypertenze – kontra kouření cigaret
     Doc. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
14:20 14:40 hod.     Terapie a prevence nikotinismu v souboru lázeňských pacientů.
     Prim. MUDr. Pavel Vaněk
14:40 15:00 hod.    Znalosti a atitudy vůči nikotinismu u pražských studentů medicíny
     Doc. MUDr. Karel Dohnal, CSc.
15:00 15:20 hod.    Postery – základní informace
     
15:20 15:40 hod.    Nikotinismus u školních dětí.
     MUDr. Květa Zikmundová, CSc. Doc. MUDr. Helena Zavázalová, CSc.
15:40 16:00 hod.    Diskuse, závěr
     Prof. MUDr. RNDr. Jaroslav Slípka, DrSc.

 

P O S T E R Y :

 

1.      Studenti a nikotin

Prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc.

 

2.      Farmakologický a biochemický náhled na nikotin.

Doc. RNDr. Jindřich Sýkora, CSc.

 

3.      Psychogenní distres a nikotin v kontextu aterosklerotického indexu kvality života

PhDr. Emil Kružej, Jindřich Polívka, technik.

 

4.      Znalosti a atitudy vůči nikotinismu u plzeňských studentů medicíny.

MUDr. Jan Čelakovský

           

5.      (  volný poster)

 

 

6.      (  volný poster)

 

 

7.      (  volný poster)

 

 

 

Organizační výbor vědecké konference:
Kružej Emil PhDr.    vedoucí
Polívka Jindřich    zástupce vedoucího
Bukvová Věra    sekretářka vědecké konference
Nosková Helena    postery, sponzoři.
Černá Jiřina    ubytování a stravování

Adresa pro korespondenci:
Věra Bukvová, sekretářka vědecké konference ,
Ústav hygieny LF UK v Plzni Lidická 4   301 66 Plzeň
tel: 377593190, e-mail: vera.bukvova@lfp.cuni.cz