Semináře České imunologické společnosti a Sektoru imunologie a gnotobiologie MBÚ AV ČR 2003

 

   Pokud není uvedeno jinak, semináře se konají každý čtvrtek ve 13.15 hod. ve společenské místnosti sektoru imunologie a gnotobiologie MBÚ AV ČR, Vídeňská 1083, Praha 4 (konečná autobusu č. 193):

 

27. 3.     Černá M. (3.LF UK Praha): Genetická predispozice k autoimunitním

                   chorobám: možnosti analýzy genů a jejich exprese

                   

10. 4.      Risso A. (University of Udine, Itálie): Cytotoxicity and apoptotic effect

                   of two antimicrobial peptides

 

17. 4.      Růžičková Š. (Revmatologický ústav, Praha): Možnosti a využití

                   Single Cell RT-PCR v imunologii

 

24. 4.      Van den Bergh R. (Free University of Brussels, Belgie): Interactions of coelomic

                    cytolytic factor, an invertebrate functional analogue of the cytokine tumor

                    necrosis factor-α, with mammalian cells

  

  7. 5.       ČSAKI – pracovní schůze

 

   Protože jsou semináře plánovány na delší dobu dopředu, prosíme Vás o telefonické ověření konání semináře (tel. 296 442 353, 296 442 345).

 

---------------------------------

 

   Připomínáme, že současně probíhá celodenní kurs: Buněčné a molekulární základy imunologie 2003, určený pro postgraduální studenty Biomedicíny a zájemce o imunologii. Místo: kinosál MBÚ AV ČR, vždy v úterý od 9.00 hod.  Ještě se budou konat následující přednášky:

 

  1.4.    Dráber P.                    Buněčná signalizace

             Lipoldová M.                          Imunogenetika

             Bezouška K.              Úloha sacharidů v imunitě

 

29.4.    Tlaskalová H.             Slizniční imunita

             Holáň V.                     Regulace imunity

             Šinkora M.                 B buňky

           

27.5.    Tučková L.                 Autoimunita

             Vencovský J.             Autoprotilátky           

            Bubeník J.                  Protinádorová imunita

 

17.6.    Stříž I.                         Transplantační imunita

            Říhová B.                    Imunoterapie

 

 

 

Těšíme se na Vaši účast !

Helena Tlaskalova
 
Institute of Microbiology
Academy of Sciences of the Czech Republic
Department of Immunology and Gnotobiology
Videnska 1083, 142 20 Prague 4
Czech Republic
Tel. +420 2 4106 2353, 4106 2345
Fax: +420 2 4172 1143
e-mail: immuno@biomed.cas.cz