P O Z V Á N K A    N A    P Ř E D N Á Š K U   

A    D I S K U S N Í    F Ó R U M

 

STRUČNÁ HISTORIE VĚDECKÉHO ZÁJMU

O TRÉNINK SPORTUJÍCÍCH DĚTÍ

 

(A Brief History of Scientific Interest in the Training of Child Athletes)

 

Christian W. Zauner (USA)

 

Ve velké posluchárně Šafránkova pavilonu Lékařské fakulty UK v Plzni, Alej Svobody 31, Lochotín

 

ve čtvrtek 9. října 2003 v 16.00 hodin

 

     K účasti na přednášce jsou srdečně zváni tělovýchovní lékaři, pedagogové, trenéři a další zájemci o problematiku sportovní přípravy dětí a mládeže.

     Profesor Ch. W. Zauner má bohaté zkušenosti z vlastní trenérské práce i řady výzkumných projektů, řešených mj. i ve spolupráci s Akademií věd ČR. Publikoval okolo 100 původních sdělení v renomovaných časopisech jako J. appl. Physiol., Med. Sci. Sports Exerc., Respiration, Bilogy of Sport, Res. Quart. Exerc. Sport atd. Jeho hlavní výzkumné okruhy: pediatrická zátěžová fysiologie, sportující dítě, funkce plic v metabolismu, lipidový metabolismus, věkové zvláštnosti sportovní činnosti atd.

     Přednáška bude v angličtině s částečným překladem. Následná diskuse bude překládána celá.

 

    Doc.MUDr.Václav Zeman,Csc.          MUDr.Jaroslav Novák


Ústav tělovýchovného lékařství LF UK, tel. 377593200, 377593202, fax 377593209,
e-mail novakj@lfp.cuni.cz.