LÉKAŘSKÁ FAKULTA UK V PLZNI

ÚSTAV HYGIENY, VEDOUCÍ: DOC. ING. ZDENĚK ZLOCH, CSC.

 

PHARMACIA ČESKÁ REPUBLIKA, S.R.O.

ING. JAN KOTEK

CONSUMER HEALTH CARE MANAGER

 

LÉČEBNÉ LÁZNĚ KONSTANTINOVY LÁZNĚ

PRIM. MUDR. PAVEL VANĚK - KARDIOLOG

 

 

 

pořádají pod záštitou děkana

 


Lékařské fakulty  Univerzity Karlovy v Plzni doc. MUDr. Jaroslava Koutenského, CSc. celostátní vědeckou konferenci na téma:

 

INTERAKCE MEZI DLOUHODOBÝMI A SILNÝMI KUŘÁCKÝMI NÁVYKY

A PROGRESÍ ATEROSKLERÓZY

 

 

Konference se koná na LF UK v Plzni, alej Svobody 31, ve velké posluchárně Šafránkova pavilonu, ve čtvrtek dne 15. května 2003

od 9,00 hod. do 16,00 hod.

 

 

     Problematika č. 1: Psychosomatické faktory progrese a regrese aterosklerózy. Vedoucí: PhDr. Emil Kružej, zástupce ved.: Prim.MUDr. Pavel Vaněk [kardiolog]

     Problematika č. 2:  Kouření jako zlozvyk a jako návyk u dětí, adolescentů, studentů SZŠ a LF. Vedoucí: doc. MUDr. Helena Zavázalová, CSc., zástupce ved. MUDr. Květa Zikmundová, CSc. 

     Problematika č. 3: Terapie kuřáckých návyků pomocí náhradní nikotinové léčby.  Vedoucí: Ing. J. Kotek.

 

1. Moderátor vědecké konference a odborný poradce: prof. MUDr. RNDr. Jaroslav Slípka, DrSc.

2. Garant vědecké konference: PhDr. Emil Kružej, ved. Poradny pro odvykání kouření na LF UK v Plzni

3. Sekretářka vědecké konference: Věra Bukvová, tel.: 377 593 190

4. Technický asistent + Postery: Jindřich Polívka

 

 

 

 

 

 

Časový plán vědecké konference:

 

 

  8,45  -    8,55 h.    -   Registrace účastníků

 

 

  9,00  -     9,10 h.   -   Zahájení   

 

 

  9,10  -     9,20 h.   -   Úvodní slovo děkana Lékařské fakulty UK v Plzni

 

 

  9,20  -   10,40 h.   -   Jednotlivá sdělení

 

 

10,40  -   11,00 h.   -   Přestávka – občerstvení

 

 

11,00  -   12,45 h.   -   Pokračování jednotlivých sdělení

 

 

12,45  -   14,00 h.   -   Postery + oběd

 

 

14,00  -   15,20 h.   -   Pokračování v jednotlivých sdělení

 

 

15,20  -   16,00 h.   -   Diskusní náměty  a závěr konference

 

 

(Občerstvení a oběd plně hradí Pharmacia Praha)