Volitelné předměty
Lékařská fakulta UK v Plzni ] Úřední deska ] Informace pro studenty ] Mapa ]


Informace pro studenty
Přehled volitelných předmětů s anotacemi
Zápis volitelných předmětů
Výpis studentů přihlášených na volitelné předměty
Informace o konání volitelných předmětů

Kontakty:

Studijní oddělení:
vedoucí:
Mgr. Martina Buriánková  tel: 377593430
všeobecné lékařství 1.-3. ročník:
Libuše Sudová  tel: 377593433
všeobecné lékařství 4.-6. ročník, stipendia:
Romana Forstová  tel: 377593434
stomatologie, bakalářské studium,
zdravotní pojištění:
Jana Brožková  tel: 377593432

Úřední hodiny:
Pondělí   8:30 ÷ 11:30
Úterý   8:30 ÷ 11:30   12:30 ÷ 14:30
Středa zavřeno
Čtvrtek   8:30 ÷ 11:30   12:30 ÷ 14:30
Pátek zavřeno

Studijní proděkani:
doc.MUDr.Jana Slavíková,CSc.
Čtvrtek  8,00 - 9,00 hod.
doc.MUDr.Antonín Zicha,CSc.
Čtvrtek  10,00 - 12,00 hod.

Kontaktní osoba pro
handicapované studenty:

doc.MUDr.Jitka Kočová,CSc.
tel.: 377593321 Jitka.Kocova@lfp.cuni.cz
Ústav histologie a embryologie


   -  Volitelné předměty pro akademický rok 2005/2006 jsou na nových stránkách.

   - Volba povinného jazyka pro 2.ročník.
          
( jen pro studenty 1.ročníku )
          volba jazyka je přístupná do 23.července 2004

   - Přezápis volitelných předmětů pro rok 2004/2005.
          předzápis je přístupný od 7.června do 31.srpna 2004

   - Přehled volitelných předmětů pro akademický rok 2004/2005.

   - Přehled studentů přihlášených na povinný jazyk ve 2.ročníku pro rok 2004/2005 :

           - Angličtina - zákl. kurs
           - Angličtina pro lék. praxi
           - Francouzština pro lék. praxi
           - Němčina pro lék. praxi
           - Latina II