Harmonogram akademického roku 2004/2005

·         4. října 2004 - zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2004/2005

·         23. prosince 2004 - 2. ledna 2005 - vánoční prázdniny

·         21. února 2005 - zahájení letního semestru akademického roku 2004/2005

·         4. července 2005 - 31. srpna 2005 - letní prázdniny

·         2. října 2005 - konec akademického roku 2004/2005

Podle čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UK děkani fakult stanoví svým opatřením termín zkouškových období, začátky výuky a další podrobnosti. S přihlédnutím ke koordinaci výuky a s ohledem na prostupnost studia se doporučuje, aby zkouškové období zimního semestru bylo stanoveno na období 17. ledna 2005 až 18. února 2005 a zkouškové období letního semestru na období 30. května 2005 až 1. července 2005.

V době od 1. září do 30. září 2005 lze konat zkoušky za daný akademický rok a vypisovat termíny pro státní závěrečné zkoušky.

Termín rektorského dne je stanoven na středu 11. května 2005.

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
rektor UK