Poplatky
Lékařská fakulta UK v Plzni ] Úřední deska ] Informace pro studenty ] Mapa ]


Informace pro studenty

Kontakty:

Studijní oddělení:
vedoucí:
Mgr. Martina Buriánková  tel: 377593430
všeobecné lékařství 1.-3. ročník:
Libuše Sudová  tel: 377593433
všeobecné lékařství 4.-6. ročník, stipendia:
Romana Forstová  tel: 377593434
stomatologie, bakalářské studium,
zdravotní pojištění:
Jana Brožková  tel: 377593432

Úřední hodiny:
Pondělí   8:30 ÷ 11:30
Úterý   8:30 ÷ 11:30   12:30 ÷ 14:30
Středa zavřeno
Čtvrtek   8:30 ÷ 11:30   12:30 ÷ 14:30
Pátek zavřeno

Studijní proděkani:
doc.MUDr.Jana Slavíková,CSc.
Čtvrtek  8,00 - 9,00 hod.
doc.MUDr.Antonín Zicha,CSc.
Čtvrtek  10,00 - 12,00 hod.

Kontaktní osoba pro
handicapované studenty:

doc.MUDr.Jitka Kočová,CSc.
tel.: 377593321 Jitka.Kocova@lfp.cuni.cz
Ústav histologie a embryologie


Důležité – všem studentům

Poplatky spojené se studiem pro akademický rok:

  2004/2005
překročení standardní doby studia zvýšené o jeden rok - magisterské studium     46.000,- za rok
překročení standardní doby studia zvýšené o jeden rok - bakalářské studium     29.000,- za rok
studium na druhé vysoké škole   1.400,- za rok
přihláška ke studiu   500,-
přihláška ke studiu na univerzitě 3.věku   150,-
poplatek pro studenty studující v anglickém jazyce   9.000,- USD za rok

Poplatky pro absolventy:

vystavení dalšího dokladu o studiu   nyní 100,-
vystavení cizojazyčného potvrzení   nyní 500,-
výpis známek česky    nyní 1.000,-
výpis známek cizojazyčně   nyní 2.000,-