Pozvánky na státní zkoušky
Lékařská fakulta UK v Plzni ] Úřední deska ] Informace pro studenty ] Mapa ]


Informace pro studenty

Kontakty:

Studijní oddělení:
vedoucí:
Mgr. Martina Buriánková  tel: 377593430
všeobecné lékařství 1.-3. ročník:
Libuše Sudová  tel: 377593433
všeobecné lékařství 4.-6. ročník, stipendia:
Romana Forstová  tel: 377593434
stomatologie, bakalářské studium,
zdravotní pojištění:
Jana Brožková  tel: 377593432

Úřední hodiny:
Pondělí   8:30 ÷ 11:30
Úterý   8:30 ÷ 11:30   12:30 ÷ 14:30
Středa zavřeno
Čtvrtek   8:30 ÷ 11:30   12:30 ÷ 14:30
Pátek zavřeno

Studijní proděkani:
doc.MUDr.Jana Slavíková,CSc.
Čtvrtek  8,00 - 9,00 hod.
doc.MUDr.Antonín Zicha,CSc.
Čtvrtek  10,00 - 12,00 hod.

Kontaktní osoba pro
handicapované studenty:

doc.MUDr.Jitka Kočová,CSc.
tel.: 377593321 Jitka.Kocova@lfp.cuni.cz
Ústav histologie a embryologie

Pozvánka na státní zkoušku - pro studenty všeobecného lékařství

Gynekologie a porodnictví
Blok P 1 -


pondělí 10.1.2005 v 8,00 hod – písemný test pro všechny studenty, od 9,00 hod ústní zkouška
11.1., 13.1. a 14.1.2005 pak od 7,30 hod ústní zkouška
písemný test se koná ve velké posluchárně SLO , ústní zk.v knihovně sekretariátu přednosty kliniky GPK.


studenti z Českých Budějovic sk. A -


středa 12.1.2005 v 10,00 hod písemný test, od 11,00 hod ústní zkouška
místem konání je knihovna sekretariátu přednosty kliniky GPK


studenti z Ústí nad Labem -


18.1. a 19.1.2005 v 10,00 hod písemný test, od 11,00 hod ústní zkouška
místem konání je knihovna sekretariátu přednosty kliniky GPK


Pozvánka na státní zkoušku - pro studenty všeobecného lékařství, stážující v Českých Budějovicích

Sociální lékařství, vřejné zdravotnictví a hygiena


11.1.2005 od 9,00 hod
Místem konání jsou České Budějovice.


Pozvánka na státní zkoušku - pro studenty všeobecného lékařství

Interna


1.12.2004 a 2.12.2004 od 10,00 hod
I. Interní klinika FN v Plzni, 5. poschodí, seminární místnost


Pozvánka na státní zkoušku - pro studenty všeobecného lékařství - blok P3 A

Sociální lékařství, veřejné zdravotnictví a hygiena /b>


23.11.2004 od 8,00 hod
Ústav sociálního lékařství


Pozvánka na státní zkoušku - pro studenty všeobecného lékařství - blok P3 B

Pediatrie


22.11., 23.11. a 26.11.2004
V pondělí 22.11. od 8 hod. píší všichni studenti test a od 11 hod dělají praktickou zkoušku, v ostatní dny začínají ústní zkoušky v 8,00 hod.
Opravný termín se koná 21.12.2004.
Dětská klinika na Lochotíně


Pozvánka na státní zkoušku - pro studenty všeobecného lékařství - blok P1

Interní lékařství


15.11., 16.11. a 18.11.2004 vždy od 8,15 hod
v seminární místnosti I. Interní kliniky v 5. poschodí


Pozvánka na státní zkoušku - pro studenty všeobecného lékařství, náhradní termín

Gynekologie a porodnictví


20. 10. 2004 od 9,00 hodin
knihovna sekretariátu přednosty gyn. por. kliniky


Pozvánka na státní zkoušku - pro studenty všeobecného lékařství

Sociální lékařství a hygiena blok P3B


26. 10. 2004 od 8,00 hodin
ŠAF


Pozvánka na státní zkoušky - pro studenty všeobecného lékařství, náhradní termín

Gynekologie a porodnictví P3


27. 9. test všichni studenti, od 9,00 hodin ústní zkoušky
29. 9., 30. 9. a 1. 10. 2004 vždy od 7,45 hodin


Náhradní termín SRZ - pro studenty Všeobecného lékařství 6. ročník, Stomatologie 5. ročník

Chirurgie


14. září (úterý) 2004 v 8,00 hod.
Chirurgická klinika MOST