Studentské průkazky UK
Lékařská fakulta UK v Plzni ] Úřední deska ] Informace pro studenty ] Mapa ]


Informace pro studenty

Kontakty:

Studijní oddělení:
vedoucí:
Mgr. Martina Buriánková  tel: 377593430
všeobecné lékařství 1.-3. ročník:
Libuše Sudová  tel: 377593433
všeobecné lékařství 4.-6. ročník, stipendia:
Romana Forstová  tel: 377593434
stomatologie, bakalářské studium,
zdravotní pojištění:
Jana Brožková  tel: 377593432

Úřední hodiny:
Pondělí   8:30 ÷ 11:30
Úterý   8:30 ÷ 11:30   12:30 ÷ 14:30
Středa zavřeno
Čtvrtek   8:30 ÷ 11:30   12:30 ÷ 14:30
Pátek zavřeno

Studijní proděkani:
doc.MUDr.Jana Slavíková,CSc.
Čtvrtek  8,00 - 9,00 hod.
doc.MUDr.Antonín Zicha,CSc.
Čtvrtek  10,00 - 12,00 hod.

Kontaktní osoba pro
handicapované studenty:

doc.MUDr.Jitka Kočová,CSc.
tel.: 377593321 Jitka.Kocova@lfp.cuni.cz
Ústav histologie a embryologie

Studentské průkazy UK

 

Studentské průkazy se zhotovují podle dodaných podkladů - barevná fotografie čitelně označená na zadní straně rodným číslem a typem karty, postupně podle technických a kapacitních možností příslušného pracoviště. Předpokládaný termín dokončení výměn studentských průkazů je konec kalendářního roku.

Dodaná fotografie nesmí být poškozena a z barevné tiskárny (inkoustové, termotransfer, a pod.), měla být dostatečně kontrastní, bez barevné odchylky bílé, podle pravidel pro standardní úřední fotografie (občanský průkaz, pas, apod.), jinak se student vystavuje nebezpečí jejího vrácení.

V odůvodněných případech (student prokáže naléhavost vydání karty - odjezd do zahraničí, ukončení platnosti Junior pas - ISIC) lze ISIC kartu zhotovit přednostně. V tomto případě je nutné dodat podklady s potvrzením o zaplacení příslušné částky a kopií dokladů prokazující oprávněnost přednostního vydání přímo do Laboratoře výpočetní techniky, Lidická 1 (i když byly podklady dodány dříve, je třeba je dodat znovu!). I v tomto případě je třeba počítat s termínem 2 až 5 pracovních dnů.

POZOR! Na označení fotografií používejte pouze tenké permanentní popisovače - OHP nebo lihové (po zaschnutí na skle nejdou setřít rukou či vodou).

 

Všechny studentské průkazy je třeba vyzvedávat na studijním oddělení osobně!

 

Všechny studentské průkazy obsahují bezkontaktní identifikátor, a tak je třeba s nimi zacházet obezřetně - především žádné mechanické namáhání, aby se nepoškodily.

 

Aktuálně budou tyto karty využívány spolu s příslušným kupónem k identifikaci na fakultních pracovištích, později k přístupu na některá pracoviště a vybraným službám.

 

Při vyzvednutí Studentského průkazu je potřeba předložit kupón!

 

Další informace o studentských průkazech